Historie oddílu

Představuje s oddíl Čochtani z Moravské Třebové


Základ oddílu vznikl v roce 1957. Původním záměrem bylo vybudování horolezeckého oddílu. Ale během dalších 7 let přišlo několik (tehdy) mladých vodáků a oddíl se mění na vodácký. Provozuje však i turistiku pěší, cyklo, v zimě lyže. V roce 1964 se z něj vyčleňuje dětský oddíl a dostává název "ČOCHTANI". Vzniká oddílová vlajka, pokřik, jednotné bundy.

Oddílem prošlo přes 500 dětí, měl i přeborníky ČSR v BTZM. Je poměrně pozoruhodné, ža za celou dobu existence oddílu se v něm vystřídalo jen několik vedoucích. U jeho zrodu stál Josef Schneeweiss, dále vedoucími byli Karel Metyš (1964 - 1967), Pavel Grunta (1968 - 1977).


Karel Metyš:                                                                                            Pavel Grunta: 

    


Předposlední z nich, Luďek Kopřiva, zde začínal jako dítě v roce 1966 a posléze od roku 1978 vedl oddíl se svou ženou Helenou Kopřivovou do roku 2002, kdy nás zde na zemi předčasně opustil.


Luděk Kopřiva:


Hela Kopřivová pokračuje ve vedení oddílu do současnosti.


O tom, že oddíl pracuje stále dobře a atraktivně svědčí i to, že se vrací zpět "staří" členové oddílu a přivádí s sebou nejen své životní druhy, ale i své děti.

Díky tomu, že naše město leží v krajině chudé na trvale sjízdné řeky, musí oddíl za vodou vyjíždět. To předpokládá slušné technické vybavení. 

Z počátku vlek s loděmi tahal vlastní Robur, posléze vlastní autobus. Ten bohužel koncem 80. let dosloužil.

Vzhledem k pořizovacím a provozním nákladům od té doby využívá oddíl služeb autobusových dopravců. Vlek na lodě má oddíl od počátku vlastní, koncem 90. let jej obnovil. Disponuje též vlastními laminátovými loděmi (zpočátku i skládacími kajaky), rafty a nafukovacími loděmi "Pálava". Neobejde se také bez dalšího kompletního vodáckého vybavení (pádla, vesty, loďáky...). Dále samozřejmě potřebuje a má veškeré táborové vybavení: stany, přístřešek, bedny s nádobím, propanbutanové vařiče a plno dalšího.

Do 90. let pořádal oddíl každé prázdniny dva putovní vodácké tábory. Později, s následným úbytkem členů, již jen jeden. Během roku na vodu občas vyráží také, nicméně se přes rok věnuje především pěší turistice, případně cykloturistice.

Nechybí ani brigády, zvláště před a po táborech, kdy je třeba vše připravit a poté vše uklidit.

Každý pátek jsou oddílové schůzky, děti zde hrají hry, učí se mnoha různým dovednostem (uzly, morseovku, práce s mapou, poznávat topografické a turistické značky, stopy, ohně, kulturní památky, rostliny a zvířata a plno dalšího). Zažijí spoustu srandy, dobrodružství a kamarádství. Získávají sebedůvěru i zkušenosti díky vlastním zážitkům.

Oddíl pořádá také každý rok akce pro veřejnost. Od roku 1995 akci "Za čertovským perníkem", od roku 1999 akci "Bojíte se strašidel?" a společně s KČT Moravská Třebová chystá od roku 2006 v rámci akce "Vand skrz Maló Hanó" trasu pro rodiče s dětmi "Dětský vandr".